Het wooncomplex de Schuttevaer Staete in Dordrecht

Ons wooncomplex, met globaal de vorm van een U wordt omsloten door de Riedijk, de Bleijenhoek en de Torenstraat en bestaat uit 145 huurwoningen, die overigens allemaal het adres Bleijenhoek hebben, omdat de 3 entrees van het gebouw allemaal aan de Riedijkshavenkant (de Bleijenhoek) liggen.

Voor 4 woningen zijn de ingangen aan de binnenruimte van de U aan de Torenstraatzijde van het gebouw, genaamd het Zwarte Koor.

Naast parkeerplaatsen is er op het Zwarte Koor (vlakbij de uitgang) ook een ondergrondse afvalcontainer die door alle bewoners is te gebruiken met een z.g. milieupas van het afvalbedrijf HVC.

De Schuttevaer Staete wordt beheerd door de woningcorporatie  Trivire, die de verhuur heeft voorbestemd aan personen van 55 jaar en ouder. Als er geen gegadigden zijn van 55 plus, dan wordt een woning soms ook aan anderen aangeboden.

De Huurderscommissie (HC) van de Schuttevaer Staete

Om de belangen van de bewoners te kunnen behartigen is er een huurderscommissie, die door Trivire officieel erkend wordt.

Tenminste tweemaal per jaar heeft de HC overleg met Trivire.

Daarbij zijn aanwezig de wijkregisseur, de technisch opzichter en een delegatie van de HC.

In dit overleg is plaats voor het bespreken van allerlei thema’s die de leefbaarheid in en rondom het gebouw betreffen.

Bijvoorbeeld gevallen van overlast, onderhoud van het gebouw en aanpassingen aan woningen of gemeenschappelijke ruimten.

Ook financiële aspecten komen aan bod, zoals huurverhogingen, servicekosten, begroting en bijzondere investeringen. De verslagen van deze vergaderingen zijn toegankelijk via een wachtwoord op de pagina “Archief”. Dit uiteraard uit overwegingen betreffende de privacy.

De HC en het contact met de bewoners

Voor de leden van de HC is het regelmatige contact met andere bewoners vaak al een bron van informatie over zaken die verbetering behoeven.

Daarnaast is er tenminste eenmaal per jaar de bewonersbijeenkomst (BB), die in het naburige wijkcentrum Stapal wordt gehouden.

Hier wordt bewoners uitgebreid de kans gegeven over hun problemen te praten.

Ook wordt actuele informatie verstrekt.

Op deze manier hebben we als HC doorgaans een goed beeld van de actuele ongemakken van de bewoners.

De verslagen van deze bewonersbijeenkomsten zijn toegankelijk via een wachtwoord op de pagina “Archief”. Dit uiteraard uit overwegingen betreffende de privacy.