Het wooncomplex “de Schuttevaer Staete” in Dordrecht.

Het complex heeft globaal de vorm van een U en wordt omsloten door de Bleijenhoek, de Riedijk, de Torenstraat en het Zwarte Koor. Het wooncomplex bestaat uit 145 huurwoningen, die overigens allemaal het adres Bleijenhoek hebben, omdat de 3 entrees van het gebouw allemaal aan de Bleijenhoek liggen. Op de foto boven ziet u het complex bovenaan, in het midden en links van de Riedijkshaven.

Voor 4 woningen zijn de ingangen aan het Zwarte Koor. Naast parkeerplaatsen is er op het Zwarte Koor ook een ondergrondse afvalcontainer die door alle bewoners te gebruiken is met een z.g. milieupas van afvalbedrijf HVC.

De Schuttevaer Staete wordt beheerd door de woningcorporatie Trivire, die de verhuur heeft voorbestemd voor personen van 55 jaar en ouder. Als er geen gegadigden zijn van 55 plus dan wordt een woning soms ook aan anderen aangeboden.

De bewonerscommissie van de “Schuttevaer Staete” (BC).

Om de belangen van de bewoners te kunnen behartigen is er een bewonerscommissie, die door Trivire officieel erkend wordt.

Ten minste tweemaal per jaar heeft de BC overleg heeft met Trivire.

Daarbij zijn aanwezig de wijkregisseur, de technisch opzichter en een delegatie van de bewonerscommissie.

In dit overleg is plaats voor het bespreken van allerlei thema’s die de leefbaarheid in en rond het gebouw betreffen, waaronder gevallen van overlast, onderhoud van het gebouw en aanpassingen aan woningen of gemeenschappelijke ruimten.

Ook financiële aspecten komen aan bod, zoals huurverhogingen, servicekosten, begroting en bijzondere investeringen.

De bewonerscommissie en het contact met de bewoners.

Voor de leden van de BC is het regelmatige contact met andere bewoners vaak al een bron van informatie over zaken die verbetering behoeven.

Daarnaast is er tenminste eenmaal per jaar de bewonersbijeenkomst (BB), die in het naburige wijkcentrum Stapal wordt gehouden.

Hier wordt bewoners uitgebreid de kans gegeven over hun problemen te praten. Ook wordt actuele informatie verstrekt. Op deze manier hebben we als bewonerscommissie doorgaans een goed beeld van de actuele ongemakken van de bewoners.

De verslagen van deze bijeenkomsten zijn alleen voor de bewoners ter beschikking op de pagina “Archief” van onze website. Deze verslagen dienen weer als bron van bespreekpunten in het overleg met Trivire.

Wij wensen wij u veel woonplezier!

In onderstaand lijstje ziet u welke bewoners deel uit maken van de BC. U kunt hen bellen als u bepaalde vragen heeft of als u deel wilt uitmaken van de BC.

Of laat een berichtje achter via het contactformulier.

Met een vriendelijke groet van alle leden van de BC-Schuttevaer Staete.

NaamFunctieTelefoon
Ton WeissVoorzitter078-6139624
Koos AkkerSecretaris06-36309272
Agnes Akker-SibumPenningmeester06-36552225
Betty van StratenContactpersoon nieuwe bewoners078-6136949

Contactformulier

9 + 4 =